Tisztelettel köszöntöm az SZTE Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék honlapján!

Cellbio

Tanszékünk oktatási tevékenysége a Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézetének BSc és MSc képzéseihez, valamint a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar osztatlan orvosképzéséhez és előkészítő évfolyamához kötődik. Magyarul és angolul oktatott kötelező és választható tantárgyaink a sejtbiológia és a molekuláris biológia témakörére koncentrálnak. A doktori képzésben alapozó tárgyat oktatunk, és témavezetői feladatokat látunk el.

Tanszékünkön három eredményes kutatócsoport működik, melyek az őssejtek, a központi idegrendszer gyulladásos folyamatai és az agyérbetegségek kórfolyamatainak témaköreiben folytatnak nemzetközi szinten elismert transzlációs- és alapkutatást. Hazai és külföldi együttműködéseink sokrétűek.

Munkatársaink sokéves szakmai tapasztalatukat kamatoztatva, elhivatottan vesznek rész az oktató- és kutatómunkában. Célunk a biológus- és orvosképzésben a naprakész, friss tudás közvetítése, a sejtbiológiai ismeretek stabil megalapozása, és a kutatói szemléletmód átadása, a kutatói életpálya népszerűsítése.

Farkas Eszter

Dr. Farkas Eszter
tanszékvezető egyetemi docens